Asbesti

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi riski on sairastua syöpään. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta kymmenien vuosien (20-30 vuotta) kuluttua altistumisesta.

Asbesti rakennusmateriaalina

Asbestin käyttö lopetettiin rakennusmateriaaleissa 1988. Nykyään asbestin käyttö on kiellettyä ja sen käsittely rajoittuu lähinnä korjausrakentamiseen ja kiinteistöalan töihin.Asbestia voi olla ennen vuotta 1988 rakennetuissa kiinteistöissä esim. ilmanvaihtolaitteistoissa, putkien eristysmateriaalina, julkisivuissa, lattioissa, katoissa ja sisäverhouslevyissä. Asbestia on käytetty runsaasti myös rakenteiden palosuojauksissa ja äänieristyksissä. Myös rakennustarvikkeissa kuten esim. tasoitteissa, liimoissa ja maaleissa voi olla asbestia

Asbestikartoitus

 

Ennen rakenteiden purkamisen aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoituksen laatii yleensä asiantuntija ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi. Asbestikartoitus on tehtävä kaikkiin ennen 1994 rakennettuihin kiinteistöihin , ennen remontin aloittamista.

Asbestipurkutyö

Asbestipurkutyöhön tarvitaan työsuojelupiirin lupa eli valtuutus. Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan työnantaja, jonka työsuojelutoimisto on valtuuttanut tekemään asbestipurkutyötä. Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön ja heidän terveydentilansa on sopiva kyseiseen työhön.

 

OLEMME LOPETTANEET KAIKKI ASBESTIIN LIITTYVÄT TYÖT

Usko Rantala     0400 277987

 

SUOSITTELEMME PURKUTÖISSÄ LVI-TEKNIIKKA RISSANEN OY

JAN  HEIKKINEN    045 6721655

 


NettiTieto Oy