Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja –asetukseen  Pelastuslain (13 §) mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Nuohouksen järjestämisestä laissa (59 §) todetaan, että alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Varkaudessa on piirinuohousjärjestelmä  .   13§ velvoitteen mukaisen nuohouksen voi hoitaa ainoastaan piirinuohooja , palveluksessaan olevien nuohoojien kanssa. Vakuutus ehdoissa ja suojeluohjeissa edellytetään , että nuohouksesta on huolehdittava viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

JÄRJESTELMÄ TULEE TODENNÄKÖISETI MUUTTUMAAN VUODEN 2019 AIKANA.

Miksi nuohotaan?

Nuohousta on kautta aikojen tehty, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista, joka vähentää päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta. Nuohotussa tulisijassa polttoaine palaa paremmin ja puhtaammin.Oleellinen osa ammattitaitoisen nuohoojan työtä on asiakkaiden neuvonta ja konsultointi palamiseen, tulisijoihin, ilmanvaihtoon ja paloturvallisuuteen liittyvissä käyttö-, huolto- ja suunnitteluasioissa.

Pelastustoimilain mukaan nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja alueen pelastuslaitoksen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Nuohooja on siis aina ammattitaitoinen asiantuntija.

 

Piirinuohooja :   Nuohoojamestari Usko Rantala  jää eläkkeelle 1.8.2018 .

Kiitän kaikkia asiakkaitani ja yhteistyökumppaneitani sekä yritykseni työntekijöitä 1.7.1979 alkaneen yrittäjäurani

mahdollistamisesta .

Kiittäen        Usko Rantala

                           

NUOHOUSTOIMINTAA JATKAA   Noki Set oy            

                             Nuohooja    Anne Markkanen     050 3630323 

                             Nuohooja    Jani Markkanen       0405459962

                                      

                            Samin liikunta-ja elämyspalvelut 

                             Nuohooja  Sami Korhonen       0400 274883

                                                

                                                 

                                                                                      

 

 


NettiTieto Oy